El Gremi de Galeries d’Art de Catalunya presenta les exposicions i activitats més destacades dels seus socis

Just aquest 2018 el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya compleix quaranta anys. En aquest temps no hem deixat de treballar per la professionalització i la promoció de les activitats del sector del mercat de l’art català a nivell nacional, estatal i internacional, donant suport a la seva activitat comercial i ocupant-nos també de la representació del col·lectiu davant de les institucions nacionals i exteriors.

CATALÀ - El Gremi i les Galeries (pdf)El Gremio de Galerías de Arte de Cataluña presenta las exposiciones y actividades más destacadas de sus socios

Precisamente este 2018 el Gremio de Galerías de Arte de Cataluña cumple cuarenta años. En este tiempo no hemos cejado en nuestro empeño de trabajar por la profesionalización y la promoción de las actividades del sector del mercado del arte catalán a nivel nacional, estatal e internacional, apoyando su actividad comercial y ocupándonos también de la representación del colectivo ante las instituciones nacionales y exteriores.

ESPAÑOL - El Gremio y las Galerías (pdf)

Nova temporada 2018-2019 amb exposicions col·lectives i mostres d’artistes que treballen a Catalunya

Les galeries del GGAC presenten la nova temporada artística 2018-2019, on destaquem la tercera edició del Certamen Miró&Art i diverses exposicions de galeries associades que continuen amb els proppassats Barcelona Gallery Weekend.

CATALÀ - Programa de la temporada (pdf)Nueva temporada 2018-2019 con exposiciones colectivas y muestras de artistas que trabajan en Cataluña

Las galerías del GGAC presentan la nueva temporada artística 2018-2019, en que destacamos la tercera edición del Certamen Miró&Art y varias exposiciones de galerías asociadas que continúan con los recientes Barcelona Gallery Weekend.

ESPAÑOL - Programa de la temporada (pdf)

Un passeig per les obres que podeu veure en aquest inici de temporada

Un paseo por la obras que podréis contemplar en este inicio de temporada

OBRES 2018-2019 (pdf)

Les nostres galeries

Nuestras galerías

III Certamen Miró&Art

Per tercer any consecutiu Vermuts Miró i el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC) convoquen el Certamen Miró&Art.

En aquesta tercera edició, Josep Guinovart és qui ha inspirat els artistes participants, d'acord amb la Fundació Privada Espai Guinovart i dins del marc de la celebració de l'any d'aquest artista. Guinovart és un dels màxims exponents de l’avantguarda plàstica catalana i espanyola de la 2a meitat del s. XX. Com a creador va experimentar amb el realisme, l’expressionisme, l’informalisme i l’abstracció, raó per la qual encarna la figura de l’artista en mutació constant.

Per participar, als artistes participants se'ls ha demanat la creació d'una obra -pintura, dibuix, fotografia...- de mides màximes 100 cm d'alt per 70 cm d'amplada. Entre totes les obres presentades, els membres del jurat -presidit per Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC i codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) i format per Maria Guinovart (directora de la Fundació Privada Espai Guinovart), Hèctor Albericio (de la galeria Art Petritxol), Francesc Mestre (antic director de Francesc Mestre Art) i Laura Prats (representant de Vermuts Miró)- han decretat una única obra com a guanyadora, la qual serà reproduïda i adaptada com a etiqueta de l'edició limitada del vermut reserva Miró&Art 2019.

Finalment, s'han presentat 39 obres de 30 artistes, tots ells vinculats a 20 galeries d'art membres del GGAC. Per al 2019 tenim previstes 3 exposicions on recollirem totes les obres presentades, al Reial Cercle Artístic de Barcelona, a l'Espai Guinovart d'Agramunt i a la ciutat de Reus. De moment, poden contemplar-se visitant les galeries d'art participants fins al 3 de novembre, on cada galeria exposa les obres dels artistes que ha presentat a concurs.

La guanyadora ha estat Núria Rossell, d'AB Galeria d'Art, amb l'obra El dubte del títol (a imatge dessota). Les raons que aporta el jurat són: per “saber copsar molt bé l’esperit de Josep Guinovart amb trets distintius de l’artista, com ara el joc que fa en algunes de les seves peces amb la paraula Miró (com a admirador del pintor) i, concretament, amb la lletra O”. A més, la guanyadora “també ha sabut integrar la cal·ligrafia, un aspecte del que també en feia ús Guinovart”, afegeixen des del jurat, destacant “el coneixement de l’obra del reconegut artista i la feina de recerca prèvia” que ha fet Rossell.

CATALÀ - Certamen d'Art Vermuts Miró (pdf)


Núria Rossel (AB Galeria d'Art) - El dubte del títol

Jurat i vinculats al Certamen, d'esq. a dta. / Jurado y vinculados al Certamen, de izq. a dcha.: Francesc Mestre (galerista), Jordi Pijoan (gerent/gerente GGAC), Maria Guinovart (directora Fundació Privada Espai Guinovart), Meritxell Torra Junyent (galerista i presidenta jurat/jurado), Maribel Navarro (comissària exposicions / comisaria exposiciones Certamen Miró&Art) i Josep Sentís (Vermuts Miró).Por tercer año consecutivo Vermuts Miró y el Gremi de Galeries d’Art de Catalunya (GGAC) convocan el Certamen Miró&Art.

En esta tercera edición, Josep Guinovart es quien ha inspirado a los artistas participantes, de acuerdo con la Fundació Privada Espai Guinovart y en el marco de la celebración del año de este artista. Guinovart es uno de los máximos exponentes de la vanguardia plástica catalana y española de la 2a mitad del s. XX. Como creador experimentó con el realismo, el expresionismo, el informalismo y la abstracción, razón por la cual encarna la figura del artista en mutación constante.

Para participar, a los artistas participantes se les pidió la creación de una obra -pintura, dibujo, fotografía...- de medidas máximas 100 cm de alto por 70 cm de anchura. Entre todas las obras presentadas, los miembros del jurado -presidido por Meritxell Torra Junyent (vocal de Junta del GGAC y codirectora de Dolors Junyent, Galeria d'Art) y formado por Maria Guinovart (directora de la Fundació Privada Espai Guinovart ), Hèctor Albericio (de la galería Art Petritxol), Francesc Mestre (antiguo director de Francesc Mestre Art) y Laura Prats (representante de Vermuts Miró)- han decretado una única obra como ganadora, la cual será reproducida y adaptada como etiqueta de la edición limitada del vermut reserva Miró&Art 2019.

Finalmente, se han presentado 39 obras de 30 artistas, todos ellos vinculados a 20 galerías de arte del GGAC. Para el 2019 tenemos previstas 3 exposiciones donde recogeremos todas las obras presentadas, en el Reial Cercle Artístic de Barcelona, en el Espai Guinovart de Agramunt y en la ciudad de Reus. De momento, pueden contemplarse visitando las galerías de arte participantes hasta el 3 de noviembre, donde cada galería expone las obras de los artistas que ha presentado a concurso.

La ganadora ha sido Núria Rossell, de AB Galeria d'Art, con la obra El dubte del títol (La duda del título, en imagen encima). Las razones que aporta el jurado son: por “saber aprehender óptimamente el espíritu de Josep Guinovart con elementos distintivos del artista, como por ejemplo el juego que lleva a cabo en algunas de sus piezas con la palabra Miró (como admirador del pintor homónimo) y, concretamente, con la letra O”. Además, la ganadora “también ha sabido integrar la caligrafía, un aspecto del que también hacía uso Guinovart”, añaden desde el jurado, destacando “el conocimiento de la obra del reconocido artista y el trabajo de investigación previa” que ha hecho Rossell.

ESPAÑOL - Certamen de Arte Vermuts Miró (pdf)

Obres / Obras

Galeries / Galerias

1. Artevistas Gallery
2. Canals, Galeria d'Art
3. Gothsland
4. AB Galeria d'Art
5. Àgora 3, Galeria d'Art
6. Anquin's
7. Espai Cavallers 31/33
8. Espai G d'Art
9. Galeria Antoni Pinyol
10. Galeria Comas
11. Galeria Cortina
12. Galeria Cromo
13. Galeria Fotogràfica ilmondo
14. Galeria Jordi Pascual
15. Grup Escolà Mar
16. Imaginart Gallery
17. L'Arcada Galeria d'Art
18. Olivart Art Gallery
19. Out Of Africa
20. Traç d’Art